Rakam Masuk Pengguna Forum
ID Pengguna
Kata Laluan
Pendaftaran  Lupa Kata Laluan
Jumlah pelawat masa ini
1
Jumlah capaian sejak Mei 2013
88540
 
DBP Blog
Carian Kata
   
 

Berita
DBP lancar e-Perpustakaan BANDAR SERI BEGAWAN, 11 Mei - Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), hari ini, mencatat satu peristiwa penting bagi Projek e-Kerajaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan pelancaran e-Perpustakaan (e-Library) pada majlis yang berlangsung di Perpustakaan Lambak Kanan.  
43 kedai sertai Pesta Buku Brunei 2017   BERAKAS, Isnin, 27 Februari. - Dalam menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang kepentingan menggalakkan masyarakat celik ilmu pengetahuan dalam program pembangunan negara dan bagi menyemarakkan lagi Sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam Ke-33 Tahun.  
Tokoh sastera dan sasterawan mentor penulis muda   BERAKAS, Selasa, 21 Mac. - Peringatan Hari Puisi Sedunia diisytiharkan pada tahun 1999 dengan maksud dan tujuan untuk mendukung gerakan membaca, menulis dan menerbitkan puisi di seluruh dunia.  

Aktiviti
Tarikh: 21/11/2016
Diari Bulanan Oktober 2016  
Tarikh: 11/6/2015
Perjumpaan Khas Pengarah DBP bersama Ketua-Ketua Bahagian, Penyelia-Penyelia Pejabat, Kerani-Kerani, Jurutaip-Jurutaip dan Pembantu-Pembantu Pejabat akan diadakah pada hari Sabtu, 26 Sya'ban 1436/13 Jun 2015 pukul 10.00 pagi hingga 12.00 tengah hari bertempat di Bilik Laila Muafakat, Tingkat 4, DBP, Berakas.  
Tarikh: 11/6/2015
Pada 3 Jun 2015 pukul 8.30 pagi, acara menaikkan bendera diadakan di hadapan Bangunan Dewan Bahasa dan Pustaka, Berakas dan seterusnya menyanyikan lagu kebangsaan "Allah Peliharakan Sultan". Dalam acara itu juga seperti biasa Pengarah DBP, Dayang Hajah Aminah binti Haji Momin menyampaikan ucapa  

Terbitan Buku/Majalah
KUPASAN PUISI PILIHAN: PERSPEKTIF ISLAM
HIMPUNAN PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
 


Mantan Pengarah
Hak Cipta 2017 © Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam