Rakam Masuk Pengguna Forum
ID Pengguna
Kata Laluan
Pendaftaran  Lupa Kata Laluan
Jumlah pelawat masa ini
5
Jumlah capaian sejak Mei 2013
175718
 
 
Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA)

PENDAHULUAN

Apabila Deklarasi Majlis Sastera Asia Tenggara (MASTERA) (Dirujukselepas ini sebagai Deklarasi MASTERA1995) ditandatangani oleh wakil-wakil organisasi kerajaan dan Pemerintah, serta disaksikan masyarakat dari sebahagian negara Asia Tenggara: Negara Brunei Darussalam, melalui Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Brunei; Negara Indonesia, oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; dan Negara Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia (juga sebagai pencetus gagasan), pada 25 Ogos 1995 di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, maka bermulalah muafakat kerjasama serantau bersepadu bagi usaha dan upaya pemartabatan bahasa dan persuratan Melayu serantau, yang sekaligus menandai kerjasama pemartabatannya ke peringkat serwajagat, lebih mendunia, iaitu ke persada antarabangsa, melampaui dunia Melayu.

Muafakat tiga negara pendiri yang bersejarah, dan sangat signifikan ini disaksikan wakil negara-negara yang turut diharapkan akan terlibat dalam forum kerjasama serantau ini, iaitu Dr. Nagasura T. Mandale (Filipina), Haji Almuddin Hashim (Singapura), Cik Nurreyan Saleh (Thailand) dan Dr. Pham Duc Thanh (Vietnam).

Deklarasi MASTERA 1995 ini telah ditandatangani oleh Pengiran Dato Paduka Haji Badaruddin Pengiran Haji Ghani (Pengarah DBP, Brunei Darussalam), Dr. Hasan Alwi (Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Indonesia) dan Haji A. Aziz Deraman (Ketua Pengarah, DBP, Malaysia).

 

Muafakat tiga negara ini bertujuan:

          i.      Merapatkan hubungan, pengertian dan kerjasama kesusasteraan bagi memajukan dan mengembangkan kesusasteraan Melayu/Indonesia ke arah menjadikan warga sastera dunia yang berwibawa;

         ii.      Menyelaraskan kegiatan dan penyelidikan kesusasteraan Melayu/Indonesia secara terpadu;

         iii.      Mengusahakan peluang-peluang bersama untuk para sasterawan memajukan bakat, penterjemahan, penerbitan dan pengiktirafan terhadap pencapaian mutu ciptaan sastera;

         iv.      Memantapkan penyebaran dan penggunaan bahasa Melayu/Indonesia sebagai wahana komunikasi, media ilmu pengetahuan dan media pengucapan seni ke peringkat serantau dan antarabangsa;

         v.      Melaksanakan segala butiran yang terkandung dalam Piagam Majlis.


Sila muat turun untuk mengetahui dengan lebih lanjut Laporan Sidang MASTERA berikut:


Prasidang Mastera Ogos 1997

Sidang Ke-2 MASTERA

Sidang Ke-3 MASTERA

Sidang Ke-4 MASTERA

Sidang Ke-6 MASTERA

Sidang Ke-7 MASTERA

Sidang Ke-8 MASTERA

Sidang Ke-9 MASTERA

Sidang Ke-10 MASTERA

Sidang Ke-11 MASTERA

Sidang Ke-12 MASTERA


Hak Cipta 2017 © Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam