Rakam Masuk Pengguna Forum
ID Pengguna
Kata Laluan
Pendaftaran  Lupa Kata Laluan
Jumlah pelawat masa ini
1
Jumlah capaian sejak Mei 2013
175701
 
Terbitan Buku/Majalah
 
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka  
Saiz: 135mm X 213mm; Muka Surat: 175 Halaman; Tahun: 2008; Harga: BND12.00; Penulis: Pg Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad bin Pg Haji Abd Rahman; ISBN: 99917-0-562-7; Deskripsi: Sesuai dengan tajuk buku ini yang kandungannya mengupas beberapa buah puisi karya penyair veteran tempatan yang kupasannya melihat dari perspektif Islam.  
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka  
Himpunan hasil penyelidikan pendidikan bahasa Melayu yang pernah tersiar dalam jurnal-jurnal akademik. Sebanyak 11 buah artikel dimuatkan dalam buku ini yang membincangkan hasil penyelidikan mengenai penguasaan strategi dan kemahiran membaca dalam kalangan guru dan pelajar.  
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka  
Gugahan Minda Kesusasteraan Melayu merupakan himpunan kajian persendirian Dayang Hajah Sariani binti Haji Ishak terhadap kesusasteraan Melayu yang disorot daripada pelbagai perspektif dalam disiplin sastera. Beberapa buah karya yang terpilih dari genre novel, cerpen dan puisi telah dibincangkan secara ilmiah sehingga melahirkan suatu alur fikir yang berani dan berentiti.  
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka  
Al-Quran menjadi sumber inspirasi umat dalam menjalankan kehidupan seharian. Al-Quran juga menjadi ubat atau penawar dan rahmat, bukan sahaja kepada masalah penyakit rohani, seperti iktikad yang salah dan akhlak yang buruk tetapi juga sebagai penawar bagi penyakit zahiriah dan jasmani.  
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka  
Dasar Pendidikan Islam merupakan keutamaan yang diusaha dan dilaksanakan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam sejak dari zaman pemerintahan Almarhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien dan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.  
Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka  
Kompilasi hasil motivasi yang dikongsi oleh penulis kepada belia sama ada secara bersemuka, atau melalui media massa khususnya radio dan televisyen. Wacananya banyak mengupas tentang kehidupan berkeluarga, masyarakat serta individu agar lebih berfikiran positif dan terbuka dalam menerima setiap teguran untuk kebaikan bersama.  


  1 2 3 4 5  ...    Rekod 1 - 6 ( Jumlah: 260 )

Hak Cipta 2017 © Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam