Rakam Masuk Pengguna Forum
ID Pengguna
Kata Laluan
Pendaftaran  Lupa Kata Laluan
Jumlah pelawat masa ini
6
Jumlah capaian sejak Mei 2013
175714
 
Peranan/Fungsi

 

 

 

     

Peranan DBP

 

v  Bertanggungjawab membina dan mengembangmajukan bahasa dan 
       sastera Melayu;

 

v  Menyelidik dan mendokumentasi bahan-bahan kebudayaan;

 

v  Menerbitkan buku, majalah, dan jurnal; dan

 

v  Menyediakan perkhidmatan perpustakaan di seluruh negara.

 

 

Tiang Seri DBP

 

v  Mendaulatkan dan memperkasa bahasa Melayu;

 

v  Memelihara dan mengembangmajukan warisan bangsa - budaya
       Melayu (bahasa, sastera, dan persuratan Melayu) untuk mengangkat
       martabat serta maruah bangsa;

 

v  Mengembangkan budaya ilmu dan membaca melalui ICT dalam
       kalangan masyarakat;

 

v  Memupuk dan mengembangkan bakat dan kreativiti bangsa yang
       berkaitan dengan bahasa, sastera, dan budaya Melayu terutama
       dalam kalangan belia dan generasi muda; dan

 

 

v  Agenda-agenda bahasa, sastera. Budaya, estetika dan perpustakaan
      berasaskan falsafah Melayu Islam Beraja

 

 

 

VISI

Mendaulatkan Kebudayaan Melayu

 

 

MISI

Menjadikan Dewan Bahasa dan Pustakan institusi ilmu yang mampu mengangkat martabat bahasa, sastera dan budaya dunia Melayu

 

            

 


Hak Cipta 2017 © Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam