Rakam Masuk Pengguna Forum
ID Pengguna
Kata Laluan
Pendaftaran  Lupa Kata Laluan
Jumlah pelawat masa ini
8
Jumlah capaian sejak Mei 2013
175716
 
Dasar Penubuhan

  

Dasar penubuhan DBP, iaitu:

  

v  Meningkatkan dan menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu sebagai 
      bahasa rasmi negara [Perlembagaan Negeri Brunei 1959 dalam Bab 82 (1)].

 

v  Meningkatkan, menyebarluaskan dan memperkasakan bahasa Melayu sebagai 
      bahasa ilmu, komunikasi dan budaya sesuai dengan hasrat negara.

 

v  Memperkasa  kesusasteraan  Melayu sebagai  alat Perkembangan pemikiran dan 
      kebudayaan.

 

v  Meningkatkan penggunaan prasarana IT dan jaringan di peringkat nasional,
      serantau dan antarabangsa.

 

v  Meningkatkan penglibatan masyarakat dalam menjayakan budaya ilmu dan
      membaca.

 


Hak Cipta 2017 © Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam