Rakam Masuk Pengguna Forum
ID Pengguna
Kata Laluan
Pendaftaran  Lupa Kata Laluan
Jumlah pelawat masa ini
21
Jumlah capaian sejak Mei 2013
97207
 
Aktiviti/Kegiatan
 
25/11/2017, Sabtu
Jabatan akan mengungkayahkan Majlis Sambutan 50Tahun Majalah Mekar (1967-2017) dan Penyampian Hadiah Peraduan Menulis Karangan Majalah Mekar, JuaraPelajar DBP 2017 pada Tarikh: Hari Sabtu 25 November 2017 Pukul:8:00 pagi Tempat: Balai Sarmayuda DBP Berakas.  
20/11/2017, Isnin
Dewan Bahasa dan Pustaka akan mengungkayakan salah satu kegiatan Majlsi Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) iaitu Syarahan Mabbim. Antara lain tujuan  syarahan ini ialah mendukung dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Negara dengan tema  Pemanfaatan Media Elektronik dan Media Cetak dalam Pengayaan Khazanah ilmu".  
04/11/2017, Sabtu
 
01/11/2017, Rabu
Jabatan akan mengadakan Forum Perdana Bahasa sempena Bulan Bahasa 2017 pada Tarikh: Hari   Rabu  1 November  2017 Pukul : 2:00 petang Tempat: Dewan Wafa,Tingkat 3, Kompleks Annajat beribi Gadong, Kampong Mata-mata Gadong.  Objektif   2.1.  
05/10/2017, Khamis
Perarakan  sepanjang jalan sempena Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta. Seramai 126 orang pegawai dan kakitangan DBP turut serta mengibarkan bendera kecil bermula di Madrasah, Bandar Seri Begawan(Sebelah Kanan Bangunan DBP, Bandar Seri Begawan).  


  1 2 3 4 5  ...    Rekod 1 - 5 ( Jumlah: 26 )

Hak Cipta 2017 © Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam